OFERTA  DLA  KLIENTÓW  INDYWIDUALNYCH

 

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz Klientów indywidualnych, tj. osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Wieloletnie doświadczenie zawodowe pozwoliło nam wyspecjalizować się w rozwiązywaniu problemów z zakresu tych dziedzin prawa, z którymi ta grupa Klientów najczęściej spotyka się w swoim życiu prywatnym  i zawodowym.Nawet, gdy sprawa wydaje się być wyjątkowo skomplikowana, nie zawsze najlepszym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania sądowego. Czasami wystarczy krótka porada prawna albo też pośrednictwo prawnika w rozmowach, aby obrać właściwy kierunek działania i osiągnąć pożądane efekty. Konsultacja ze specjalistą może uchronić przed koniecznością ponoszenia zbędnych kosztów, czy też prowadzenia postępowania sądowego. Natomiast wówczas, gdy droga sądowa jest nieunikniona, zawiłości postępowania cywilnego czy administracyjnego często wymagają wsparcia profesjonalisty.

 

Klientom indywidualny oferujemy usługi prawne z zakresu:

prawa rodzinnego

Doradzamy, uczestniczymy w negocjacjach oraz reprezentujemy przed sądem w sprawach o rozwód, separację, ustalenie zasad sprawowania władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi, alimentów, podziału majątku wspólnego byłych małżonków i rozliczeń nakładów. Oferujemy pomoc w zakresie wyboru optymalnego ustroju majątkowego w małżeństwie. Ponadto, doradzamy w temacie ustalania praw stanu cywilnego (uznania dziecka, zaprzeczenia ojcostwa).

prawa spadkowego

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych: stwierdzenia nabycia spadku, testamentów, umów dotyczących spadku, wydziedziczenia, uznania za niegodnego dziedziczenia, przyjęcia i odrzucenia spadku, podziału masy spadkowej, rozliczania długów spadkowych, dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.

prawa rzeczowego (prawa nieruchomości)

Sporządzamy projekty i opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, analizujemy stan prawny nieruchomości. Reprezentujemy Klientów przed sądem w sprawach o zasiedzenie. Doradzamy i zastępujemy przed sądami i organami administracji w sprawach o ustanowienie służebności (drogi koniecznej i służebności przesyłu), rozgraniczenie, podział i zniesienie współwłasności nieruchomości, wpisy do ksiąg wieczystych, obciążenia nieruchomości (hipoteki), dochodzenia roszczeń z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.

dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia

Specjalizujemy się w reprezentowaniu Klientów przed ubezpieczycielami i sądami w sprawach o odszkodowania z tytułu szkód lub krzywd powstałych na skutek wypadków komunikacyjnych oraz wypadków przy pracy. Dochodzimy roszczeń z tytułu rent, kosztów leczenia, pogrzebu, odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej, zadośćuczynienia, itp.

prawa mieszkaniowego

Świadczymy usługi co do sporządzania umów najmu, dochodzenia czynszu najmu, eksmisji, zaskarżania uchwał wspólnot mieszkaniowych.

prawa pracy i ubezpieczeń

Zapewniamy profesjonalną pomoc, w tym reprezentacje przed sądem w dochodzeniu odszkodowań z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, przywrócenia do pracy, zaległego wynagrodzenia za pracę, odpraw pracowniczych (w tym również tych z tytułu zwolnień grupowych) oraz odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy.

 

Mając na uwadze rozmaitość problemów prawnych oraz zróżnicowany zakres potrzeb Klientów świadczymy usługi w różnych formach:

bieżące doradztwo prawne

Obejmuje konsultację problemu, sytuacji prawnej, w celu uzyskania porady, w szczególności, gdy stan sprawy nie wymaga sporządzenia pisma, czy też podjęcia czynności przed sądem lub organem administracji. Zwykle udzielanie jednorazowych porad prawnych dotyczy spraw z zakresu prawa rodzinnego, prawa rzeczowego w tym podziału majątku byłych małżonków, prawa spadkowego i działu masy spadkowej, prawa pracy.

prowadzenie negocjacji, sporządzanie i opiniowanie umów i innego rodzaju dokumentów

Oferujemy reprezentowanie Klienta w sprawach pozasądowych tj. negocjacjach różnego rodzaju umów np. sprzedaży, darowizny, podziału nieruchomości, podziału majątku byłych małżonków czy też majątku spadkowego; sporządzanie projektów umów w tego rodzaju sprawach oraz opinii prawnych.

reprezentowanie w sprawach sądowych i administracyjnych

Obejmuje przygotowanie do wszczęcia postępowania sądowego i administracyjnego lub podjęcia obrony interesów Klienta. Dobra znajomość zasad rządzących postępowaniem sądowym pomaga wyjść z niejednej trudnej sytuacji. Sporządzanie pism sądowych, reprezentacje na rozprawach i posiedzeniach, prawidłowe formułowanie wniosków dowodowych to czynności, których sprawne przeprowadzenie może być gwarancją sukcesu Klienta. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych i administracyjnych pozwoliło nam opracować różne formy współpracy i wybieranie tych najbardziej odpowiednich w konkretnej sprawie.

kompleksowe doradztwo i reprezentacja

Oferujemy kompleksowe prowadzenie - zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sferze pozasądowej - zleconej sprawy. Zwykle tego rodzaju obsługa dotyczy spraw z zakresu:
prawa rodzinnego: rozwód wraz z podziałem majątku wspólnego byłych małżonków, ustaleniem obowiązku alimentacyjnego, kwestii władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dziećmi;
prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, odrzucenie spadku, unieważnienie testamentu, podział majątku spadkowego, rozliczenie długów spadkowych;
obrotu nieruchomościami: badanie stanu prawnego nieruchomości, negocjowanie warunków oraz sporządzanie projektów umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości i umowy sprzedaży nieruchomości, doradztwo w zakresie obciążenia nieruchomości hipoteką i skutków podatkowych z tym związanych.

 

AKTUALNOŚCI

NASZ BLOG

Pełnomocnik czy organ spółki- kilka słów o prokurencie

 

W ostatnim czasie w dwóch, różnych, prowadzonych przeze mnie sprawach, podniesiony został zarzut nieważności czynności prawnej (w jednym wypadku – umowy, w drugim – oświadczenia w przedmiocie rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem) wywodzony z niewłaściwej reprezentacji osoby prawnej (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).  Zapraszamy do lektury artykułu na blogu.


KONTAKT

Andrychów
ul. Brzegi 5a/18
tel. 33 870 28 06
fax 33 875 14 03
pn.-pt. 9.00-17.00
 
Kęty
ul. Kościuszki 15
tel.  33 845 50 10
pn.-cz. 9.00-16.00
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny